Nyt kursus

Dancing-  & brain-train for dine hænder

 

BAGGRUNDEN FOR KURSET

Dette nye kursus handler om tandlægens manuelle arbejdsmetoder og opsummerer min erfaring fra mange hundrede arbejdskurser på klinikker i Danmark og ude i Europa.

Stort set ingen tandlæger har lært hvordan man arbejder med sine hænder,- hverken på tandlægeskolen eller i senere.  Man har eksperimenteret sig frem under den begrænsede kliniktid på under uddannelsen og senere i de første år i praksis. Mange tandlæger har intuitivt fundet gode løsninger på hvordan man arbejder med sine hænder, men rigtig mange har ikke---. og har ikke realiseret at der findes andre måder at arbejde på. Metoder som både er lettere, hurtigere, mere kvalitetsprægede, og kan udføres i bedre arbejdsstillinger- ja og med anvendelse af minimal invasivitet.

Få tandlæger har realiseret i hvor høj grad arbejdsmetoderne styres af form og udførelse af håndinstrumenterne og af form og funktion af de roterende instrumenter samt af øvrige materialer og instrumenter. Arbejdsmetoder er som regel ubevidste, man ved ikke hvad man gør eller hvorfor -- og spørger man til specifikke dele af metoderne er de færreste i stand til at svare.  At man har gentaget de samme metoder tusinder af gange betyder ikke nødvendigvis at de er optimerede men kun at det samme er gentaget.

Der er særdeles stor forskel (en forskel som få har realiseret) mellem forskellige tandlægers manuelle metoder og især detailteknikker, hvilket indikerer et stort, men ikke erkendt behov for dette kursus.

Er præcisionsbevægelser ikke bare noget alle gør uden "uden videres" ?  ---

Jo det gør alle tandlæger, men der er meget stor forskel på hvordan man udfører bevægelserne og hvilke neuromotoriske "strategier" man anvender. Mange tandlæger vil have stort udbytte af en "relearning".  Kurset samler årtiers erfaringer fra praktiske arbejdeskurser for mange tusinde tandlæger.

Er praktisk arbejde som tandlæge ikke bare noget man intuitivt skal lære ?

Mjaa, men intuitionen for praktisk arbejde er altså meget forskellig, så resultatet bliver forskelligt.  Kurset viser i hvor høj grad vi "styres af" gamle vaner og ubevidst tilpasning til instrumenter og materialer, hvis formål kan være uaktuelle i dag.

DANCING HANDS- KURSUS FOR TANDLÆGER OG TANDLÆGERS HÆNDER.

KURSUSBESKRIVELSEN SES SIDE 3 PÅ KURSUSINDBYDELSEN

LINK TIL PDF      KLIK HER.