ExamVision

LUPBRILLER 45 GRADER NEDADRETTEDE MED LYS kan stærkt anbefales til præcisionsarbejde.

Lupbriller rettet nedad er fremragende til præcisionsarbejde. Man ser skarpt og præcist med forstørrelse. En diodelampe monteret på lupbrillerne er lige så vigtig som selve lupsystemet. Det område man ser på er altid perfekt belyst uden skygger Når man arbejder med spejl reflekteres lyset i spejlet fordi lysretning og synsretning er identist og selv dybe smalle caviteter incl kanalindgange ved rodbehandling er altid perfekt belyste.

Når vi arbejder i patientens mund er vi ned til at se nedad, og i mange tilfælde som når man arbejder med spejl i overkæben og specielt underkæben på bagerste molarer er synsretningen meget stejl nedad.

Hoveded kan kun vinkles ca 10 grader nedad og vinkling herudover sker udelukkende ved krumning af halshvirvelsøjlens led med belastning af forreste de af disci intervertebrales.

Når vi ser nedad er det derfor at største vigtighed at øjnene rettes så meget nedad som det er konfortabelt. De fleste kan arbejde med øjnene rettet ca 45 grader nedad.

Jo mere øjnene er rettet nedad jo mindre skal halshvirvelsøjlen krummes. Derfor skal lupbriller vinkles ca 45 grader nedad. Lupbriller med som ikke er vinklet tilstrækkelligt nedad forårsager en meget dårlig og belastende arbejdsstilling med musculosceletale problemer og på sigt risiko for alvorllige arbejdsskader.

45 grader nedadvinkling af lupgriller kræver en meget præcis udmåling af pupilafstand og retning erfaringen viser at du, som tandlægebruger skal insistere på denne vinkling.

De danskfremstillede ExamVision lubriller opfylder disse krav