KURSER
DEMONSTRATIONSKURSER, AFTENKURSER
KURSER PÅ DIN KLINIK
HANDS ON TRÆNINGSKURSER PÅ DIN KLINIK

 

herlufkurser.jpgherlufkurser....jpg

Kursusemner:
Arbejdsmetoder, assistanceteknik protocoludvikling for arbejdsmetoder,  protocolstyret arbejdsform alle arbejdsmetoders basis.
Arbejdsstillinger, forebyggelse af arbejdsskader, effektivitet, tidsbesparelse, makro og mikrobevælgelsers biomekanik,
Instrumentgreb og instrumentudformning som afgørende faktor for arbejdsstillingen, fingerstøtte, præparationsteknik.
Briller, lupbriller, fordele og risici, recept for optikeren, teamarbejde, firehændig tandbehandling, manuel træning af tandlæger og klinikassistenter,
Materiale- og instrumentorganisation, forenkling af arbejdsgangen i sterilisationen, macrodelegering, personaleorganisation, kliniklokalets superergonomiske arbejdsplads.
7 krav til klinikassistentens arbejdsplads, kærneteament  og kærneteamets arbejdsopgaver og klinikdesign, funktionelt klinikdesign, æsterisk klinikdesign,  klinikindretning etc

Klinikmanagement, management af klinikkens praktiske arbejde, der tager ca 80 % af arbejdstiden, klinikudvikling, klinikorganisation teambuilding, protocoludvikling for serviceenheder,
der tilbydes patienterne kommunikation, retorik, nonverbal kommunikation under patientbehandling, case-presentation, marketing, profiling, , , og psykisk miljø, stressreduktion.

Kurserne ca 1000 gange og det samlede deltagerantal er nu på omkring 50.000 tandlæger og klinikassistenter i alle europæiske lande på 6 sprog,  samt i Korea og Japan.

Kurserne udvikles løbende med nye tematiseringer og varierende perspektiver, ligesom såvel arbejdsmetoder som pædagogiske metoder udvikles.

klinik08.jpgklinik21.jpgklinik44.jpgklinik28.jpg

Og her nogle one-liners…

PRAKTIK  I PRAKSIS  MANAGEMENT AF PRAKSIS
ca 80 % af klinikarbejdet er praktik  så 80 %  af energien skulle ligge her !!!
-- men det gør det ikke.
Det praktiske arbejde som tandlæge, som tandplejer og som klinikassistent udføres ”automatisk” dvs. uden at man tænker over det.
Det betyder også at man ”gør som man plejer”  i årevis, i måske årtier,  uden at være bevidst om, at arbejdsopgaverne kan udføres anderledes og nogle gange meget anderledes..
Kurset sætter focus på ”det”, man for det meste ikke er bevidst om.
Og overalt med integration af optimal faglig kvalitet.

GØR OP MED RITUALERNE
GØR OP MED VANERNE
BACK TO BASIS TIL HVORDAN HÆNDERNE ARBEJDER OG SAMARBEJDER.
UDNYT KLINIKKENS RESSOURCER
Nye værktøjer,  nye metoder- perfekte, præcise,målrettede i mindste detalje,  minimal invasive,,
Og ny organisation
Gør arbejdet til en ”elegant, afslappet, effektiv leg”.

Make your hands dance”
”Stop thinking, it disturbs your work”

Kort og kontant:
Vind 1-2 timer pr behandler – hver dag
-evt. mere - afhængig af udgangspunktet-

Kerneteamet   og   stordriftsulemper
Stordriftsfordele, tidens nye myte.
Hvor er begrundelsen for – som en selvfølge - at tale om ”stordriftsfordele” uden analyse?

Kursusemnerne er valgt ud fra  mange års erfaring for, hvad der på rigtig mange tandlægeklinikker ikke er kendt.  Der beskrives rationelle hurtige og kvalitetsprægede teknikker og metoder.
Kurser der handler om Jeres daglige virkelighed,

Det praktiske arbejde, - og måden det praktiske arbejde udføres på-  er en forudsætning for :
forebyggelse af arbejdsskader, gode arbejdsstillinger, mindre træthed, optimeret behandlingskvalitet, bedre trivsel  og også psykisk arbejdsmiljø, patientservice,  og desuden for betydelige tidsbesparelser og meget forbedret klinikøkonomi.
Det er Jeres daglige praksis der giver resultaterne.


Her er nogle eksempler på kursuskompositioner og indbydelser..

DEMONSTRATIONSKURSER, HELDAGS ELLER AFTEN

"BEST PRACTISE, 40 METODER"                                    KLIK HER

"SE GODT, SID GODT, ARBEJD GODT                             KLIK HER

"KLINIKORGANISATION"                                               KLIK HER


KLINIKKURSER MED HANDS ON TRÆNING, HELDAGSKURSER

"ARBEJDSMETODER OG ERGONOMI, KLINIKORGANISATION,

EVT INCL PRÆPARATIONSTRÆNING                             KLIK HER