ARBEJDSPLADSEN FOR TANDLÆGE OG KLINIKASSISTENT, GENERELT.

Kliniklokalets arbejdsplads har stor indflydelse på tandlægens og klinikassistentens arbejde - meget større end unit'en.
Med centralt placeret, unitinstrumenterne afbalancerede, turbine er erstattet med en minimotor no 2 med highspeedvinkelstykke og suget er nemt at nå for klinikassistenten er unitten i orden og herefter kan---
tidsgevindster ved rationelt arbejde opnås næsten udelukkende ved et samspil mellem en optimal arbejdsplads med integreret organisering af instrumenter og materialer - og tandlægens og klinikassistentens arbejdsmetoder.

Det er derfor meget vigtigt at vide hvilke krav der stilles til en god arbejdsplads, og sikre at disse krav opfyldes i arbejdspladsens design og indretning.

Nogle sælgere af klinikindretninger synes at mene at disse krav er individuelle, men det er de faktisk ikke tilfældet.
Det individuelle består oftest i hvilken grad man indgår kompromisser med afvigelser fra en optimal arbejdsplads.
En arbejdsplads bør dog findes i een version for højrehåndet tandlæge og en anden for venstrehåndede tandlæger samt en kombinationsløsning.

Første prioritet til funktioner som er et resultat af ergonomi og organisering af materialer, instrumenter og arbejde.

DET ER VANSKELIGERE END DU TROR AT DESIGNE EN GOD ARBEJDSPLADS FOR TANDLÆGE OG KLINIKASSISTENT SÅ PAS PÅ, TAKE CARE.
Min erfaring fra klinikkurser i klinikorganisering og arbejdsmetoder at tandlæger (og klinikassistenter) ofte undervurderer hvor meget man skal tænke sig om for at kunne vælge og indrette en arbejdsplads.
Det skyldes at praktisk arbejde som regel er ubevidst, og man derfor kan fortsætte med arbejdsmetoder og organisering af arbejdspladsen i årevis eller årtier selv om de set lidt udefra er åbenlyst upraktiske og spilder tid, f. eks. ved at behandlingsforberedelser er alt for besværlige og materialer og instrumenter ikke kan nås af klinikassistent (eller tandlæge) når klinikassistenten sidder tæt ved patienten.

VÆR KRITISK OG INSISTER PÅ FUNKTIONALITETEN.
De fleste klinikindretninger i dag har ikke en acceptabel funktionalitet.
Der kan mangle et håndinstrumentbord mellem tandlæge og klinikassistent så begge kan nå dem.
Tandlægen kan ikke arbejde i kl. 12 position (for at se på venstre side af tænderne) fordi der er for kort afstand mellem nakkestøtten på patientstolen og klinikskabene (der skal være 60 cm)
Der mangler arbejdsbord eller arbejdsflade til klinikassistenten helt tæt ved patientstolen og i arbejdshøjde for siddende arbejde.
Der er ikke tilstrækkelig plads, til materialer, blandepistoler osv. til en krone behandling.
Man kan ikke hente ekstra småmaterialer man bruger mange gange i timen lignende fordi skuffer eller skuffe ikke er let tilgængelig
Der er besværligt at klargøre til behandlinger med mange materialer mv. (f. eks. kroner eller endodonti)
Der mangler computerarbejdsplads så både klinikassistent og tandlæge kan skrive patientjournaler, registreringer osv.

Som kursusgiver i klinkorganisation og ergonomi er det frustrerende at opleve at arbejdspladsen i kliniklokalet meget ofte udgør en hindring for rationelt, nemt og tidsbesparende arbejde.
I bedste tilfælde kan man på 2 - 3 timer for at organisere materialer og instrumenter så kompromisserne er mindst mulige.
I mange tilfælde må klinikindretningen ændres eller ombygges men når man efterfølgende taler med tandlægen om ændringerne faktisk er gennemført er svaret ofte at man ikke har haft tid og energi til det.

Den daglige tidsbesparelse med en optimal organisering af kliniklokalets arbejdsplads og de fordele det giver for korte forberedelsestider, fleksibelt skift til nye behandlinger og rationelt arbejde kan være i størrelsesordenen ca 1 time.
Med en timeomsætning på ca 1500 kr betyder det at man kan købe en ny arbejdsplads ca hver 2. måned hvis man anskaffer sig en arbejdsplads med integreret klinikorganisation og ergonomi, og med præcise anvisnínger for brugen.

Det er som kursusgiver min overbevisning at det ikke kan betale sig at kompromisse sig frem. Det er nemmere,BILLIGERE og hurtigere at udskifte hele arbejdspladsen i kliniklokalet uanset om den nuværende er ny eller ikke ny.

Se den revolotionerende nye arbejdsstation  "MEGASPACE" i næste afsnit.